Maden Teknikeri

Python Veri Tipleri: Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Python programlama dilinde kullanılan veri tipleri nelerdir? Python, farklı veri tiplerini destekleyen bir dildir. Bu yazıda, Python’da bulunan temel veri tipleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Python veri tipleri nelerdir? Python programlama dilinde kullanılan veri tipleri, programcıların verileri depolamak ve işlemek için kullandığı yapısal öğelerdir. Python, çeşitli veri tipleri sunar, bunlar sayılar, diziler, metinler, listeler, tuplolar, sözlükler ve kümeler gibi farklı kategorilere ayrılır. Sayılar, matematiksel işlemler için kullanılırken, diziler birden çok değeri bir araya getirir. Metinler ise karakter dizilerini temsil eder. Listeler, değiştirilebilir öğelerin bir koleksiyonunu tutar ve tuplolar değiştirilemez öğelerin bir koleksiyonunu tutar. Sözlükler, anahtar-değer çiftleriyle ilişkilendirilmiş verileri saklar ve kümeler benzersiz elemanları içeren bir veri yapısıdır.

Python veri tipleri arasında sayılar, metinler, listeler ve sözlükler bulunur.
Bir diğer Python veri tipi ise bool (True/False) değerini temsil eder.
Python’da kullanılan veri tipleri değişkenlere atanabilir ve işlenebilir.
Bir string ifade, Python’da bir veri tipidir, metinleri temsil eder.
Listeler, birden fazla değeri saklamak için kullanılan veri tipleridir.
  • Python veri tipleri arasında tuple, set ve dictionary de bulunmaktadır.
  • Bir sayıyı ondalıklı hale getirmek için float veri tipi kullanılır.
  • Boolean veri tipi, sadece True (doğru) veya False (yanlış) değerlerini alır.
  • Bir değişkenin veri tipini öğrenmek için type() fonksiyonu kullanılabilir.
  • Karakter dizileri, Python’da str veri tipinde temsil edilir ve tırnak içinde yazılır.

Python Veri Tipleri Nelerdir?

Python programlama dilinde kullanılan farklı veri tipleri vardır. Bu veri tipleri, farklı türdeki değerleri temsil etmek için kullanılır ve programlamada önemli bir rol oynar. İşte Python’da kullanılan bazı temel veri tipleri:

Veri Tipi Açıklama Örnek
Integer (Tam Sayı) Tam sayıları temsil eder. 5, -10, 0
Float (Ondalıklı Sayı) Ondalıklı sayıları temsil eder. 3.14, -2.5, 0.0
String (Metin) Karakter dizilerini temsil eder. “Merhaba”, ‘Python’, “123”

1. Sayısal Veri Tipleri: Python’da sayıları temsil etmek için kullanılan veri tipleri vardır. Bunlar arasında tamsayı (int), ondalık sayı (float) ve karmaşık sayı (complex) bulunur.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti